0
Cerere de ofertă
0,00 RON
0
Cos
0,00 RON
Încărcare...
Încărcare...
Cererile şi comanda au fost actualizate!
Cererile şi comanda au fost actualizate! Cererile şi comanda au fost actualizate!
Acest produs nu este în stoc.
Ne pare rău, dar acest produs nu este în stoc.

Politica de confidenţialitate

Acest document intră în vigoare la 25 mai 2018. Versiunea anterioară a politicii de confidențialitate poate fi găsită aici.

Senetic Distribution SRL, proprietarul magazinului online Senetic.ro, depune toate eforturile pentru a proteja confidențialitatea utilizatorilor săi prin intermediul site-ului său web. Pentru a pune în aplicare principiul prelucrării legitime, fiabile și transparente a datelor cu caracter personal obținute de magazinul online, a fost adoptat un document intitulat Politica de confidențialitate.

1. Termenii utilizați în politica de confidențialitate înseamnă:

Senetic Distribution SRL, Senetic.ro, noi, Senetic Distribution SRL, cu sediul în România, Calea Rahovei nr. 266-268corp 60, etaj 2, Axele A-B, Stalpii 41/2 - 5, camera 32D, sector 5, Bucuresti, România.

 

Client - consumator sau antreprenor care a plasat sau intenționează să trimită o comandă sau utilizează alte servicii ale Magazinului Online (denumit și "cumpărător").

Consumator - persoană fizică ce desfășoară o activitate juridică care nu are legătură directă cu activitatea sa profesională sau cu activitatea sa profesională.

Antreprenor - o persoană fizică, o persoană juridică sau o unitate organizațională, care prin lege are o capacitate juridică, activități în scopuri direct legate de activitatea sau activitatea profesională întreprindere.

Cont de client (cont) - o subpagina a magazinului, în cazul în care clientul poate, printre altele, gestiona datele cu caracter personal, sa primeasca notificări despre schimbare în starea comenzii și controlului și să gestioneze starea comenzilor plasate

Online Shop Senetic.ro (denumit în continuare „Shop“ sau „Magazin online“) - un serviciu de internet disponibil la http://www.senetic.ro, prin care prestatorul de servicii prestează serviciile specificate în Termenii și condițiile iar Clientul poate plasa Comenzi.

Termeni și condiții - Termeni și condiții de vânzare prin intermediul comunicării la distanță și furnizarea de servicii prin mijloace electronice de la magazinul online Senetic.ro.

Bunuri - un element mobil care face obiectul unui contract de vânzare (de exemplu, o licență)

Servicii - comandă, comandă de licență sau cerere de ofertă, precum și alte servicii oferite de Magazin.

Comanda - Declarația Clientului de voință constituie o ofertă de a încheia un contract de vânzare cu Senetic Distribution SRL, cu scopul direct de a încheia un contract de vânzare prin intermediul Distanța Shop Online specificând tipul și numărul de bunuri care face obiectul contractului de vânzare.

Comanda pentru o licenta - declarația Clientului de voință constituie o ofertă de a încheia un contract cu Senetic Distribution SRL pentru o licență de software, care vizează în mod direct de a încheia un contract la distanță de vânzare (vânzarea de licențe) prin intermediul Shop Online, specificând tipul și numărul de software pentru utilizare din care licența este vândută.

Cerere de oferta- depusă de Client prin intermediul formularului disponibil în oferta Shop  care să specifice produsul sau  software-ul care este obiectul cererii de oferta, precum și datele de client necesare pentru a fi contactat, indicate în formular.

GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Setări (confidențialitate) - funcționalitatea Contului care permite serviciilor selectate să gestioneze corect aceste servicii, inclusiv protecția independentă a confidențialității și confidențialității acestora.

Utilizator - înseamnă o entitate pentru care serviciile pot fi furnizate electronic sau cu care poate fi încheiat un Contract de furnizare a serviciilor electronice în conformitate cu Termenii și condițiile și cu legea.

2. Cine este controlorul de date?

Controlorul datelor dvs. personale în legătură cu utilizarea serviciilor de magazin online este compania Senetic Distribution SRL cu sediul în România, Calea Rahovei nr. 266-268corp 60, etaj 3, Axele B1/2-D, Stalpii 11-12, camera 10A, sector 5, Bucuresti, România, CUI: RO 35620943, J: 40/1860/2016.

Contactați-ne dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și a drepturilor dvs. Întrebările referitoare la protecția vieții private ar trebui trimise la următoarea adresă de e-mail: [email protected]

3. Ce date personale procesăm, în ce scopuri și pe ce bază juridică?

Datorită faptului că oferim servicii variate cumpărătorilor noștri online, procesăm datele dvs. personale în diverse scopuri, în scopuri diferite și pe o bază juridică diferită stabilită în GDPR. Pentru a vă furniza cele mai transparente informații, am grupat informațiile făcând referire la scopul prelucrării datelor dvs. personale.

3.1. Crearea unui cont și autentificarea utilizatorului în magazinul online

Domeniul de aplicare al datelor. În acest scop, procesăm datele personale furnizate de dvs. în formularul de înregistrare la magazinul online, adică numele dvs., numărul de telefon, datele de contact, adresa de e-mail și parola setată.

Clienții pot trimite o așa-zisă solicitare de ofertă pentru a obține informații despre disponibilitatea, prețul și caracteristicile unui produs. Pentru a utiliza această funcție, vi se va solicita să vă furnizați numele, numărul de telefon, adresa de e-mail și numele companiei. De fiecare dată când ne contactați prin telefon sau e-mail, vom folosi informațiile pe care le furnizați pentru a răspunde la întrebarea dvs.

De asemenea, clienții pot plasa comenzi pentru produsele selectate. În cazul plasării unei comenzi pentru aceste produse, Clientul va trebui să furnizeze datele necesare pentru contractul de cumpărare și vânzare.

Temei juridic. Necesitatea executării contractului de prestare a serviciului de cont (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR).

3.2. Servicii care nu necesită crearea unui cont

Tipuri de servicii. Noi procesam datele personale pentru a furniza servicii care nu necesita crearea unui Cont, cum ar fi:

• trimiterea de e-mailuri cu informații de marketing și comerciale,

• afișarea anunțurilor.

Domeniul de aplicare al datelor. În acest scop, vom procesa datele dvs. personale referitoare la activitatea dvs. din Magazin, care este: date despre produsele vizualizate și alte pagini din magazin, precum și date despre sesiunea dvs., dispozitivul și sistemul dvs. de operare, browserul, locația și codul unic.

Temei juridic. Interesul nostru legitim (articolul 6 (1) (b) al GDPR), constând în facilitarea utilizării serviciilor în mod electronic și îmbunătățirea funcționalității acestor servicii

3.3. Servicii și funcționalități care necesită crearea unui Cont

Tipuri de servicii și funcționalități. Datele dvs. personale sunt procesate pentru a furniza servicii care necesită crearea unui cont, cum ar fi executarea unei comenzi.

Domeniul de aplicare al datelor. În acest scop, procesăm datele personale furnizate în formularul de înregistrare online și datele despre activitatea dvs. din magazinul online, care sunt: date despre produse și alte pagini din magazin, precum și date despre sesiunea dvs., dispozitivul și sistemul dvs. de operare, browser, locație și ID unic.

Furnizarea unor date este o condiție prealabilă pentru utilizarea serviciilor și funcțiilor individuale ale contului (date obligatorii). Sistemul nostru marchează automat datele.

Ca urmare a faptului că nu furnizăm aceste date, nu vom putea oferi anumite servicii și funcționalități ale contului. Pe lângă datele marcate ca fiind obligatorii, furnizarea altor date personale este voluntară

Temei juridic. Necesitatea de a executa contractul de prestări de servicii, în conformitate cu Termenii și condițiile (art. 6 (1) (b) din GDPR) și interesul nostru legitim (art. 6 (1) litera (f) din GDPR), care constă în facilitarea utilizarea serviciilor furnizate pe cale electronică și îmbunătățirea funcționalității acestor servicii.

3.4. Statistici privind utilizarea funcțiilor individuale ale Magazinului, facilitarea utilizării site-urilor Web ale Magazinului și asigurarea securității IT a Magazinului

Domeniul de aplicare al datelor. În acest scop, vom prelucra datele cu caracter personal referitoare la activitățile dumneavoastră în magazin, cum ar fi: site-urile vizitate și subpaginile Shop și cantitatea de timp petrecut pe fiecare dintre ele, precum și date privind istoricul căutărilor, adresa IP, locație , ID dispozitiv și browser și date de sistem de operare.

Temei juridic. Interesul nostru legitim (articolul 6 (1) (f) al GDPR), constând în facilitarea utilizării electronice a serviciilor și îmbunătățirea funcționalității acestor servicii.

3.5. Stabilirea, urmărirea și executarea revendicărilor

Domeniul de aplicare al datelor. În acest scop, putem prelucra unele dintre datele personale furnizate în cont, cum ar fi: numele, prenumele, adresa de domiciliu, date privind utilizarea serviciilor noastre, în cazul în care cererile rezultă din modul în care utilizați serviciile noastre, alte date necesare pentru a dovedi existența unei creanțe, inclusiv amploarea prejudiciului suferit.

Temei juridic. Interesul nostru legitim (articolul 6 (1) (f) din GDPR), constând în stabilirea, urmărirea și executarea revendicărilor și creanțelor în procedurile în fața instanțelor judecătorești și a altor autorități ale statului.

3.6. Gestionarea reclamațiilor și a cererilor, răspunzând la întrebări

Domeniul de aplicare al datelor. În acest scop, putem prelucra unele dintre datele personale furnizate în cont, precum și date privind utilizarea serviciilor noastre, care sunt motivul pentru plângere sau solicitare și datele conținute în documentele anexate la plângere sau cerere.

Temei juridic. Interesul nostru legitim (art. 6 (1) litera (f) din GDPR), care constă în îmbunătățirea funcționalității serviciilor furnizate pe cale electronică și construirea pozitivA, pe baza relațiilor de fiabilitate și loialitate cu clientul.

3.7. Sondaj privind satisfacția clientului

Domeniul de aplicare al datelor. În acest scop, procesăm datele dvs. personale, inclusiv datele necesare procesării comenzii, precum și răspunsurile la întrebările pe care le-am pregătit, incluse în anchetele și formularele utilizate în studiul de satisfacție

Temei juridic. Interesul nostru legitim (articolul 6 (1) (f) din GDPR), constând în îmbunătățirea funcționalității serviciilor furnizate pe cale electronică și a satisfacerii serviciilor pe care le furnizăm.

 

4. Cum ne potrivim interesele și preferințele?

Magazinul nostru online are scopul de a vă potrivi mesajele dvs. de marketing cu interesele și preferințele dvs. Pentru a furniza cele mai transparente informații, mai jos vom descrie rolul profilării.

4.1. Produse recomandate

Tip de servicii. Produsele recomandate sunt prezentate în magazin înainte și după conectare, precum și sub formă de mesaje de marketing și trimise la adresa de e-mail furnizată.

Domeniul de aplicare al datelor. În acest scop, procesăm datele personale furnizate în timpul creării Contului și datele referitoare la executarea comenzilor, precum și datele privind activitatea din Magazin, înregistrate și stocate prin cookie-uri.

Profilat. Pe baza datelor obținute în acest mod, vă vom selecta și vă vom prezenta cele mai adecvate mesaje de marketing.

Balanța intereselor. După luarea în considerare interesul nostru și interesele voastre, drepturile și libertățile, noi credem că prezentarea de produse și servicii recomandate, combinate cu profile nu vor interfera excesiv cu intimitatea sau nu vor fi excesiv de împovărătoare. În timp ce luăm în considerare interesele, drepturile și libertățile, am ținut cont de următoarele circumstanțe:

a. Produsele și serviciile noastre sunt ușor accesibile prin oferta noastră de produse și servicii, prin prezentarea produselor care vă interesează. Acest lucru ne permite să presupunem că prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul recomandării produselor și serviciilor este în concordanță cu așteptările dvs. rezonabile;

b. prezentarea de produse și servicii recomandate, precum și alte mijloace de comunicare de marketing, și le trimite la adresa de e-mail, este în concordanță cu așteptările dumneavoastră rezonabile, așa cum v-ați exprimat dorința de a primi astfel de comunicări în temeiul dispozițiilor privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice;

c. utilizăm numai date despre activitățile dvs. în Magazin. Suntem interesați de ce produse și servicii pe care le căutați, care oferă interes pentru dvs. și nu ceea ce faceți pe alte site-uri web;

d. vă respectăm voința și facilitați executarea drepturilor. În acest scop, vom oferi posibilitatea de a se retrage cu ușurință consimte pentru a primi oferte recomandate în formă de notificări într-o aplicație mobilă, într-un browser web și în mesajele de e-mail în (fila Setări (Confidențialitate)) Setările contului sau în setările browser-ului .

Temei juridic. Interesul nostru legitim (articolul 6 (1) (f) al GDPR), care constă în recomandarea ofertelor care se potrivesc preferințelor și intereselor dumneavoastră.

4.2. Marketingul produselor și serviciilor noastre și al clienților noștri

Domeniul de aplicare al datelor. În acest scop, procesăm datele dvs. personale atunci când creați un cont, plasând o comandă și date referitoare la activitatea dvs. în Magazin, înregistrate și stocate prin cookie-uri. Datele de activitate se referă în special la date cum ar fi: istoricul căutărilor, clicurile din magazin, vizitele la paginile principale ale magazinului și subpaginile acestora, datele de conectare și înregistrare, datele privind utilizarea serviciilor specifice din magazin, istoricul și activitatea la comunicarea prin e-mail.

Profilat. Folosim datele de mai sus pentru a corespunde informațiilor de marketing despre produsele și serviciile noastre și despre clienții noștri care ar putea fi de interes pentru dvs.

Remarketing. Pentru a vă contacta prin mesajele de marketing din afara Magazinului, folosim serviciile furnizorilor externi. Aceste servicii constau în afișarea mesajelor noastre de marketing pe alte site-uri decât Magazinul. În acest scop, furnizorii externi de servicii instalează, de exemplu, un cod sau pixel adecvat pentru a descărca informații despre activitatea dvs. în Magazin. Detaliile sunt descrise în Politica cookie-urilor.

Temei juridic. Interesul nostru legitim (articolul 6 (1) (f) al GDPR), constând în comercializarea produselor și serviciilor noastre, precum și a produselor și serviciilor

Balanța intereselor. Având în vedere interesul dvs., interesele, drepturile și libertățile dvs., am concluzionat că marketingul combinat cu profilarea nu va interfera excesiv cu intimitatea dvs. sau nu va fi excesiv de împovărătoare. În timp ce luăm în considerare interesele, drepturile și libertățile, am ținut cont de următoarele:

a. v-ați exprimat dorința de a primi mesaje de marketing la adresa de e-mail furnizată și, prin urmare, am presupus că vă puteți aștepta în mod rezonabil să trimitem astfel de mesaje;

b. utilizăm numai date despre activitatea dvs. din Magazin. Suntem interesați de produsele și serviciile pe care le căutați și care au fost interesante, și nu de ceea ce faceți pe alte site-uri web;

c. vă respectăm voința și facilitați executarea drepturilor. În acest scop, oferim opțiunea de a retrage cu ușurință permisiunile de primire a e-mailurilor în fila Setări cont (Setări) sau în setările browserului.

5. Cu cine împărtășim datele dvs. personale?

Bazele noastre de date sunt protejate de terți. Datele colectate în timpul înregistrării sau achiziționării sunt folosite pentru a executa corect comenzile, precum și pentru a urmări starea comenzii și a le modifica la solicitarea clientului înainte de a fi trimise.

Pentru a executa contractul, magazinul Senetic.ro online poate să vă împărtășească datele colectate de la dvs. cu entități precum:

5.1. Furnizori de servicii

Datele dvs. personale sunt transferate furnizorilor de servicii pe care le folosim pentru a rula serviciul. Furnizorii de servicii cărora le transfera datele cu caracter personal, în funcție de acordurile contractuale și circumstanțele, sunt fie supuse instrucțiunilor noastre cu privire la scopurile și metodele de prelucrare a datelor (procesoare) sau în mod independent, determină scopurile și metodele de prelucrare a datelor ( controlori). Veți găsi o listă a furnizorilor pe care îi folosim aici. Lista este actualizată în mod regulat.

Procesoare de date. Folosim furnizori care procesează datele dvs. personale numai pe baza instrucțiunilor noastre. Ele ne oferă un serviciu nor de găzduire, ne oferă cu sisteme de marketing online, sisteme pentru a afișa notificări push web, trimite mesaje de e-mail, analiza traficul pe site-ul, analiza eficiența campaniilor de marketing, și să sprijine punerea în aplicare a funcționalităților specifice contului.

Controlori. Utilizăm furnizori care nu acționează exclusiv pe baza instrucțiunilor noastre și stabilesc obiective și metode de folosire personală a datelor dvs. personale. Furnizează servicii pentru campanii de remarketing și efectuează sondaje statistice.

"Locație. Furnizorii noștri se află în principal în Polonia și în alte țări din Spațiul Economic European (SEE), de ex. în Irlanda. Unii dintre furnizorii noștri au sediul în afara SEE. Datorită transferului datelor dvs. în afara SEE, am depus eforturi pentru a ne asigura că furnizorii noștri garantează un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste garanții rezultă, în special, de obligația de a aplica clauzele contractuale standard, adoptate de Comisie (UE) sau participarea la programul Shield de confidențialitate instituit prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 din 12 iulie 2016 privind caracterul adecvat al protecției oferite de UE-SUA Privacy Shield.

Aveți dreptul să solicitați o copie a clauzelor contractuale standard prin trimiterea unei cereri în modul indicat la punctul 2 din Politica de confidențialitate."

5.2. Autoritățile statului

Datele dvs. personale pot fi disponibile autorităților de stat autorizate.

6. Cât timp stocăm datele dvs. personale?

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pentru perioada de a avea un cont în magazinul on-line Senetic.ro în scopul furnizării serviciului de cont și funcționalitățile conexe și alte servicii, în conformitate cu Termenii și condițiile, precum și în scopuri de marketing. După ștergerea contului dvs., datele vor fi anonimizate, cu excepția următoarelor date: numele, adresa de e-mail, istoricul comenzilor și informațiile despre aprobările date (vom stoca aceste date pentru o perioadă de 3 ani de la ștergerea contului în scopul tratarea reclamațiilor și a reclamațiilor legate de utilizarea serviciilor noastre).

Datele dvs. personale referitoare la executarea comenzilor și a comenzilor de licențe din magazinul nostru sunt stocate pentru perioada cerută de prevederi separate ale legii, de ex. legea fiscală. La sfârșitul acestei perioade, datele dvs. vor fi anonime.

Stocăm datele personale colectate prin cookie-uri pentru perioada corespunzătoare ciclului de viață al cookie-urilor stocate pe dispozitivele Utilizatorilor. Detalii despre modul în care folosim modulele cookie sunt descrise în Politica de cookie-uri.

7. Ce drepturi aveți în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal?

Ne asigurăm executarea drepturilor dvs. indicate mai jos, contactând-ne prin e-mail: [email protected]. În plus, puteți efectua modificările selectate în setările Contului din fila Setări după ce v-ați conectat la Magazin

7.1. Dreptul de a retrage consimțământul.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din GDPR, aveți dreptul de a retrage orice consimțământ acordat în momentul înregistrării în Magazin, precum și în timpul utilizării anumitor servicii și funcționalități oferite în Magazin. Retragerea consimțământului intră în vigoare din momentul retragerii consimțământului. Retragerea consimțământului nu va afecta procesarea legală efectuată de noi înainte de retragere.

Retragerea consimțământului nu va avea consecințe negative asupra dvs. Cu toate acestea, vă poate împiedica să continuați să utilizați servicii sau funcționalități pe care le-am putea furniza din punct de vedere legal doar cu acordul dvs.

7.2. Dreptul de a se opune utilizării datelor cu caracter personal

Conform art. 21 al GDPR, aveți dreptul să faceți obiecții cu privire la utilizarea datelor personale, inclusiv a profilului, dacă le procesăm în interes legitim, de ex. în legătură cu utilizarea produselor și serviciilor recomandate, marketingul produselor și serviciilor noastre, păstrarea statisticilor privind utilizarea anumitor funcționalități ale serviciului și facilitarea utilizării magazinului, precum și un studiu de satisfacție.

Dezabonarea/renuntarea de la primirea de produse și servicii sub forma unui e-mail, precum și Dezabonarea/renuntareade la primirea de mesaje de marketing cu privire la produsele sau serviciile noastre sau la clienții noștri va însemna obiecția dvs. față de prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv profilarea în aceste scopuri.

Dacă obiecția dvs. este justificată și nu avem altă bază legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale, vom șterge datele cu care nu sunteti de acord.

7.3. Dreptul de ștergere

Conform art. 17 din GDPR, aveți dreptul să solicitați ștergerea tuturor sau a unora dintre datele dvs. personale. Vom trata orice solicitare de ștergere a oricăror date personale ca solicitare de ștergere a unui Cont.

Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dvs. personale dacă:

a. consimțământul specific a fost retras în măsura în care datele cu caracter personal au fost prelucrate pe baza acestui consimțământ;

b. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

c. a fost ridicată o obiecție în ceea ce privește utilizarea datelor în scopuri de marketing;

d.s-au formulat obiecții în ceea ce privește utilizarea datelor în scopul menținerii statisticilor cu privire la utilizarea serviciului și a anchetelor de satisfacție, iar obiecția este considerată justificată;

e. datele cu caracter personal sunt procesate ilegal.

In ciuda cererii de ștergere a datelor cu caracter personal, putem păstra anumite date cu caracter personal în măsura necesară pentru a ne stabili, urmări sau apăra pretențiile. Acest lucru se aplică în special datelor personale care includ: numele, prenumele, adresa de e-mail și istoricul achizițiilor pe care îl păstrăm în scopul soluționării reclamațiilor și reclamațiilor legate de executarea ordinelor.

7.4. Dreptul la restricționarea prelucrării

Conform art. 18 al GDPR, aveți dreptul de a solicita restricții privind prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se face o astfel de solicitare, nu veți putea utiliza funcțiile sau serviciile specifice legate de prelucrarea persoanei vizate de cerere până când cererea nu este procesată. În plus, nu vom trimite mesaje, inclusiv mesaje de marketing.

Aveți dreptul să solicitați restricționarea utilizării datelor dvs. personale dacă:

a. corectitudinea datelor cu caracter personal a fost pusă la îndoială - utilizarea datelor va fi restricționată pentru timpul necesar pentru a verifica corectitudinea acestora, dar nu mai mult de 7 zile;

b. datele sunt ilegale și datele au fost solicitate ca fiind restricționate în loc să fie șterse;

c. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau utilizate, dar sunt necesare pentru a vă stabili, a urmări sau a vă apăra pretențiile;

d. v-ați opus utilizării acestor date, caz în care limitarea se va aplica pentru o perioadă necesară pentru a verifica dacă protecția intereselor, drepturilor și libertăților dvs. depășește interesele pe care le urmărim prin prelucrarea datelor dvs. personale.

7.5. Dreptul de acces al persoanei vizate

Conform art. 15 din GDPR, aveți dreptul de a obține de la noi confirmarea procesării datelor dvs. personale. În cazul în care aceste date sunt efectiv procesate, aveți dreptul:

a. accesați datele dvs. personale;

b. să primească informații cu privire la scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, perioada planificată de stocare a datelor sau criteriile de stabilire a acestei perioade, drepturile care decurg din GDPR și dreptul de a depune o plângere autoritatea de supraveghere, cu privire la sursa acestor date, cu privire la procesul de luare a deciziilor în mod automat, inclusiv profilul și garanțiile aplicate în legătură cu transferul acestor date în afara Uniunii Europene;

c. obțineți o copie a datelor dvs. personale.

Dacă doriți să vă exercitați dreptul de acces, vă rugăm să contactați controlorul de date menționat la punctul 2.

7.6. Dreptul la rectificare

Conform art. 16 din GDPR, aveți dreptul să solicitați ca datele dvs. personale furnizate de dvs. să fie rectificate (dacă acestea sunt incorecte) și să fie completate (dacă acestea sunt incomplete).

7.7. Dreptul la transferabilitatea datelor

Conform art. 20 din GDPR, aveți dreptul să primiți datele personale pe care le-ați furnizat și apoi să le trimiteți altui controlor de date la alegere. De asemenea, puteți trimite datele dvs. personale direct unui alt controlor dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Vom trimite datele personale ca fișier csv. Formatul csv este un format utilizat frecvent, care poate fi citit de mașină, care permite trimiterea datelor primite către un alt controlor de date.

7.8. Cât durează să va raspundem la cerere?

Dacă solicitați să executați drepturile menționate anterior, vom respecta această solicitare sau vom refuza să o respectăm imediat, dar nu mai târziu de 30 de zile de la primirea acesteia. Cu toate acestea, dacă - datorită complexității solicitării sau a numărului de solicitări - nu putem să vă satisfacem solicitarea în termen de 30 de zile, ne vom întâlni în următoarele 60 de zile, informându-vă despre prelungirea intenționată a acestei perioade.

Pentru probleme tehnice, avem întotdeauna nevoie de 48 de ore pentru a actualiza setările pe care le alegeți pe sistemele noastre. Prin urmare, se poate întâmpla ca atunci când vă actualizați sistemele sa  primiti un e-mail de la noi prin care sunteti anunta ca ati ați renunțat.

7.9. Raportarea reclamațiilor si cererilor 

Ne puteți raporta plângerile și solicitările privind prelucrarea datelor dvs. personale și exercitarea drepturilor dvs.

Dacă dvs credeți că dreptul de protecție a datelor cu caracter personal sau alte drepturi acordate în temeiul GDPR a fost încălcat, aveți dreptul să depuneți o plângere la Ofițerul General pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal Protecția datelor cu caracter personal).

8. Cum asigurăm securitatea datelor dvs. personale?

Facem toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor dvs. personale. Serviciile utilizează transmisia de date criptată (SSL) în timpul înregistrării și logării, ceea ce asigură protecția datelor care identifică utilizatorii magazinului online și împiedică în mod semnificativ interceptarea Contului Clientului de către sisteme sau persoane neautorizate.

9. Cum folosim cookie-urile?

Pentru detalii despre utilizarea cookie-urilor, consultați Politica noastră de cookie-uri.

10. Modificări ale politicii de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica politica de confidențialitate de mai sus publicând o nouă politică de confidențialitate pe acest site web. Veți fi informat (ă) despre orice modificări sau adăugari prin postarea mesajelor corespunzătoare pe paginile principale ale magazinului online, iar în cazul unor modificări semnificative vă putem trimite și notificări separate la adresa de e-mail indicată.

Politica de confidențialitate nu restricționează drepturile pe care le aveți în conformitate cu Termenii și condițiile sau cu prevederile legii aplicabile.

Produse selectate

Păstrați legătura!
Abonați-vă la newsletterul nostru și fiți la curent cu promoțiile și știrile noastre.

Făcând clic pe butonul „Abonare” sunteți de acord să primiți informații de marketing pe adresa dumneavoastră de e-mail. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi administrate de Senetic Distribution SRL, cu sediul social la Calea Rahovei nr. 266-268, corp 60, etaj 3, camera 10A, Axele B1/2-D, Stalpii 11-12, sector 5, Bucuresti, România. Aveți dreptul de a solicita acces la datele cu caracter personal și de a rectifica, șterge sau limita prelucrarea, precum și de a obiecta față de prelucrarea datelor. Puteți găsi informații detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal în politica de confidențialitate.

Adresa e-mail este validă.
Această adresă E-mail este deja confirmată.
Această adresă E-mail încă nu a fost confirmată.
Vă mulțumim!
Verificați folderul Mesaje primite - veți primi un mesaj de la noi prin care vă solicităm să confirmați abonarea la newsletter.
Portalul reseller
Tot ceea ce căutați.Alăturați-vă
nouă!
Senetic B2B
Senetic B2BPlatforma pentru clienții de afaceriAlăturați-vă
nouă!
Metode de plată
Metode de trimitere
Certificate şi distincţii