0
Cerere de ofertă
0,00 RON
0
Cos
0,00 RON
Încărcare...
Încărcare...
Cererile şi comanda au fost actualizate!
Cererile şi comanda au fost actualizate! Cererile şi comanda au fost actualizate!
Acest produs nu este în stoc.
Ne pare rău, dar acest produs nu este în stoc.

Achiziționarea garanției extinse

§ 1

Informații generale

Prezentul document (denumit în continuare: Termeni și condiții) stabilește termenii și condițiile de acordare a unei garanții extinse (denumită în continuare: Garanție extinsă) de către Senetic Distribution SRL, cu sediul social în Bucuresti,Calea Rahovei nr. 266-268 corp 60, etaj 2, camera 32D Axele A-B, Stalpii 41/2 - 5 sector 5, Bucuresti, România (CUI: RO 35620943 J: 40/1860/2016, denumită în continuare: Senetic), către antreprenori (denumit în continuare: Clientul), cu excepția Antreprenorilor Individuali, pentru bunurile achiziționate prin intermediul unui magazin online (www.senetic.ro) sau prin contactarea departamentului de vânzări prin telefon (+40 (21) 555 71 00) sau prin e-mail ([email protected]) acoperite de Programul de Garanție Extinsă (denumit în continuare: Produsul).

§ 2

Privilegii de garanție extinsă

2.1. Garanția extinsă nu afectează drepturile Clientului care rezultă din prevederile răspunderii legale pentru produse defecte și din condițiile de garanție acordate de către producătorul, distribuitorul, importatorul sau vânzătorul produsului.

2.2 Garanția extinsă se acordă contra cost timp de unul, doi sau trei ani, începând cu data expirării perioadei de garanție a producătorului, distribuitorului, importatorului sau vânzătorului.

2.3 Garanția extinsă acoperă defectele și defectele produsului cauzate de un defect de material sau de manoperă inerent produsului la momentul vânzării (dintr-o cauză inerentă produsului).

2.4 Garanția extinsă include organizarea și acoperirea costurilor de reparare a Produsului, iar în cazul unor daune în urma cărora repararea Produsului este tehnic imposibilă sau nejustificată din punct de vedere economic, acoperirea de către Vânzător a costurilor de înlocuire cu un Produs nou, lipsit de defecte sau cu un model cu parametri similari, după acordul prealabil al Clientului sau rambursarea prețului de achiziție al Produsului.

2.5. Senetic dobândește dreptul de proprietate asupra pieselor utilizate pentru repararea sau înlocuirea Produselor în cadrul Garanției extinse.

2.6 Garanția extinsă nu acoperă daunele post-vânzare, în special:

 • a) deteriorarea software-ului sau a datelor instalate pe Produs în momentul în care acesta este nou sau la o dată ulterioară;
 • b) deteriorarea rezultată în urma unei utilizări necorespunzătoare, a unui accident (deteriorare din cauza apei, cădere), a modificării produsului, a neasigurării unui mediu fizic adecvat (umiditate) sau a unui mediu de lucru, precum și a unei întrețineri necorespunzătoare;
 • c) asamblare incorectă sau funcționare neconformă cu documentația produsului;
 • d) reparații ale Produsului efectuate de persoane neautorizate;
 • e) componente neoriginale găsite în interiorul Produsului;
 • f) deteriorarea chimică a produsului;
 • g) daune rezultate din reparații neautorizate, modificări sau schimbări structurale ale Produsului efectuate de către utilizator sau de către terțe părți;
 • h) daune cauzate de o tensiune inadecvată (de exemplu, din cauza fulgerului)
 • i) daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare a Produsului cu alte produse ale Clientului sau ale unor terțe părți;
 • j) daune rezultate în urma unor evenimente întâmplătoare sau a altor circumstanțe (de exemplu, furt);
 • k) daune rezultate din utilizarea excesivă a produsului;
 • l) orice bunuri, altele decât Produsul, inclusiv bunurile care au fost achiziționate de către Client în Magazinul Online sau prin contactarea departamentului de vânzări și care au fost livrate împreună cu sau integrate cu Produsul.

2.7. În cazul în care cererea de garanție a Clientului este validată, Vânzătorul va fi obligat, din proprie voință, să

 • a) să organizeze și să acopere costurile de reparare a produsului defect,
 • b) să schimbe Produsul returnat cu un Produs nou și lipsit de defecte sau cu un model cu caracteristici similare, după ce primește acordul prealabil al Clientului,
 • c) rambursarea prețului de achiziție al produsului returnat.

2.8. Garanția extinsă nu va fi folosită ca bază pentru nicio pretenție privind daunele cauzate de Produsul defect.

2.9. Garanția extinsă este valabilă numai în țara de achiziție.

§ 3

Achiziționarea garanției extinse

3.1. Informația dacă Produsul este acoperit de Garanția extinsă este afișată direct pe produs în fila "Garanții" din magazinul online.

3.2. Clientul poate achiziționa Garanția extinsă prin următoarele mijloace:

 • a) "pop-up-ul" afișat pe produsul inclus în programul de garanție extinsă,
 • b) în fila "Garanții" pe produsul care face obiectul programului de garanție extinsă,
 • c) direct în coșul de cumpărături,
 • d) prin contactarea Departamentului de vânzări.

3.3. Clientul are dreptul de a achiziționa Garanția extinsă în termen de 30 de zile calendaristice de la data achiziționării produsului, contactând departamentul de vânzări.

3.4. Achiziționarea unei garanții extinse poate fi făcută de un întreprinzător care face o achiziție de natură profesională în legătură cu afacerea sa.

3.5. În cazul în care achiziționarea Garanției extinse este efectuată de către consumator, contractul în acest sens este considerat nul și părțile sunt obligate să își restituie reciproc tot ceea ce și-au furnizat reciproc, cel târziu în termen de 14 zile de la momentul constatării faptului că achiziționarea Garanției extinse a fost efectuată de către consumator.

§ 4

Raportarea defectelor

4.1. Clientul trebuie să notifice Vânzătorul cu privire la orice defecte acoperite de Garanția extinsă în termen de 10 zile calendaristice de la descoperirea acestora (în continuare: Notificare).

4.2. Raportarea defecțiunilor sau a defecțiunilor se face prin intermediul formularului RMA disponibil după conectarea pe site-ul Senetic.

4.3. Clientul, după raportarea defecțiunii, va livra produsul care necesită reparație sau schimb la adresa indicată de Vânzător în următoarele 7 zile, cu excepția cazului în care Vânzătorul indică o dată diferită. Data este prezentă pe notificarea RMA primită de către Client.

4.4. Senetic răspunde la Notificare în termen de 30 de zile de la primire.

4.5. Produsul prezentat pentru reparație trebuie să fie complet (adică să conțină toate componentele originale), orice abatere de la această regulă, de exemplu în ceea ce privește suporturile de date, urmând a fi convenită cu Senetic. Vor fi acceptate numai Produsele care nu conțin lichide, sunt curate și uscate.

§ 5

Date cu caracter personal

5.1. Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este Senetic Distribution SRL cu sediul social în Bucuresti (denumită în continuare ""Senetic""), Calea Rahovei nr. 266-268 corp 60, etaj 2, camera 32D Axele A-B, Stalpii 41/2 - 5 sector 5, Bucuresti, care poate fi contactat telefonic: +40 (21) 555 71 00 și prin e-mail: [email protected].

5.2. Supravegherea asupra prelucrării corecte a datelor cu caracter personal în cadrul Societății este exercitată de către Responsabilul cu protecția datelor, care poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: [email protected]

5.3. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul încheierii și executării Contractului de garanție extinsă, al îndeplinirii obligațiilor legale ale Societății în calitate de plătitor de impozite și de entitate comercială (inclusiv în scopul asigurării raportării) și în scopul urmăririi intereselor legitime ale Societății, în special pentru stabilirea, urmărirea sau apărarea creanțelor

5.4. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. este necesitatea executării contractului și îndeplinirea obligației legale care incumbă Societății, precum și îndeplinirea intereselor legitime ale Societății, definite în continuare la punctul 3.

5.5. Nu vom păstra datele dumneavoastră mai mult decât este necesar. Legislația în vigoare justifică păstrarea datelor pe durata Garanției extinse și, în scopuri fiscale, pentru o perioadă de cinci ani de la sfârșitul anului calendaristic în care expiră Garanția extinsă.

5.6. Numai angajații și asociații autorizați de Companie vor avea acces la informațiile dumneavoastră personale. În anumite situații, datele dvs. personale pot fi dezvăluite de către Companie altor destinatari, cum ar fi furnizorii de servicii și soluții IT pentru Companie.

5.7. Datele dvs. nu vor fi transferate către destinatari situați în țări din afara Spațiului Economic European.

5.8. Aveți dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv de a obține o copie a datelor, de a le rectifica sau de a le completa. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării, precum și la portabilitatea datelor. În plus, puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal în cazurile prevăzute de lege, precum și restricționarea prelucrării acestora.

5.9. Autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal din Polonia este președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal. Aveți dreptul de a depune o plângere în cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate contrar legilor aplicabile.

§ 6

Dispoziții finale

6.1. Pentru toate aspectele care nu sunt reglementate de acești Termeni și Condiții, se aplică prevederile legislației general aplicabile contractului de Garanție extinsă, precum și reglementările Magazinului online.

6.2. Regulamentul intră în vigoare la data de 05/12/2021 și se aplică extinderilor de garanție achiziționate începând cu această dată.

6.3. Termenii cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni și Condiții vor păstra înțelesul dat acestora în Termenii și Condițiile magazinului online.

6.4. Eventualele litigii legate de dispozițiile termenilor și condițiilor se rezolvă mai întâi pe cale amiabilă de către părți prin discuții și negocieri bilaterale.

6.5. În cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la un acord, acestea pot trimite cauza spre soluționare unei instanțe de drept comun, cu competență asupra sediului social al Senetic.

6.6. Clienții pot accesa Termenii și condițiile în orice moment și în mod gratuit prin intermediul unei referințe pe internet (de exemplu, un link) plasate pe pagina de pornire a magazinului și pot face o copie tipărită a acestora.

6.7. Senetic își rezervă dreptul de a face modificări la acești Termeni și Condiții.

Produse selectate

Păstrați legătura!
Abonați-vă la newsletterul nostru și fiți la curent cu promoțiile și știrile noastre.

Făcând clic pe butonul „Abonare” sunteți de acord să primiți informații de marketing pe adresa dumneavoastră de e-mail. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi administrate de Senetic Distribution SRL, cu sediul social la Calea Rahovei nr. 266-268, corp 60, etaj 3, camera 10A, Axele B1/2-D, Stalpii 11-12, sector 5, Bucuresti, România. Aveți dreptul de a solicita acces la datele cu caracter personal și de a rectifica, șterge sau limita prelucrarea, precum și de a obiecta față de prelucrarea datelor. Puteți găsi informații detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal în politica de confidențialitate.

Adresa e-mail este validă.
Această adresă E-mail este deja confirmată.
Această adresă E-mail încă nu a fost confirmată.
Vă mulțumim!
Verificați folderul Mesaje primite - veți primi un mesaj de la noi prin care vă solicităm să confirmați abonarea la newsletter.
Portalul reseller
Tot ceea ce căutați.Alăturați-vă
nouă!
Senetic B2B
Senetic B2BPlatforma pentru clienții de afaceriAlăturați-vă
nouă!
Metode de plată
Metode de trimitere
Certificate şi distincţii